Takentreprenörer

Senaste nytt

Konsten att täcka en gigant i alla slags väder

Ett tak mer än två och en halv gånger så stort som Petersplatsen i Rom och en promenad på nästan på en och en halv kilometer runt byggnaden. Protan Entreprenad har tätat taket på Norges största lagerbyggnad - Europris nya huvudlager.

Vinnaren av Takpriset 2018!

Klippans Yllefabrik är ett utmärkt exempel på renovering av ett bandtäckt tak med ett modernt material som håller i många år.

Environmental profile

Protan har fokus på att skapa en bättre miljö.

Protan har som mål att ta globalt ansvar för miljön. Våra produkter är tillverkade av miljövänliga råvaror. De tillverkas, används och lagras med minimal förbrukning av resurser. I vårt miljöarbete samarbetar vi tätt med organisationer, leverantörer och kunder.

Protans produkter produceras i Drammen i Norge. Protan bidrar på så vis till Sveriges miljömål, nollutsläpp av växthusgaser till 2045, genom korta transporter från produktion till kund.

ECOproduct är en metod och en databas skapad för att kunna genomföra miljöriktiga material- och produktval i ett byggprojekt. Protan SE ingår i denna databas som den enda produkten inom den aktuella gruppen.

Protans produkter produceras, installeras och används med minimalt avfall. Produktionsavfallet återvinns internt hos Protan. Deponering av avfall från byggarbetsplatser och gamla produkter som inte längre ska användas, utförs hos godkända återvinnings- eller förbränningsanläggningar, alternativt hos godkända deponidepåer. En viktig partner är RoofCollect-stiftelsen.